rifat cansite

BELÇİKA TÜRK DERNEKLER BİRLİĞİ

Belçika Türk Dernekler Birliği Başkanı Rıfat Can’la birliğin geçmişi, bugünü ve hedefleri üzerine yapmış olduğumuz röportaj:

-Dernekteki göreviniz? -Kaç yıldır yönetimdesiniz?
1979 yılında Belçika’ya geldim. 1980 yılından beride teşkilatçılıkla uğraşmaktayım. Teşkilatçılığı ve Belçika’daki Türk teşkilatlarını iyi bildiğimi zannediyorum. Son 12 yıldır da Belçika Türk Dernekleri Birliği’nde çeşitli görevlerde bulunmaktayım. BTDB’nin kurucu başkanlığını yaptım. Bu zamana kadar da her iki yılda bir başkan değiştirdik. Bu güne kadar 6 başkan görev yaptı. Bir çok eski başkan arkadaşımız yeni seçilen başkanın yönetiminde başka görevler aldı. Son dönemde arkadaşlarımın isteği üzerine yeniden başkanlığa getirildim. Biz ekip çalışması yapmaktayız. Yetişmiş genç bir ekibimiz bulunmaktadır. Hepsi bBelçika’da eğitim almış çeşitli kurum ve kuruluşta çalışan kaliteli kadromuz bulunmaktadır.
Ne zaman kuruldunuz? -üye sayınız?
BTDB, 1993 yılı sonu itibariyle Beringen’de aktif faaliyet sürdüren 6 Türk kuruluşunun bir araya gelmesiyle kuruldu. Her yıl daha da genişleyerek o tarihten itibaren Belçika’da en aktif çalışmalar yapan bir kuruluş oldu. Şu an; Brüksel, Vlaams Braband, Anvers ve ağırlıklı olarak da Limburg da; sosyal, kültürel, dini, sportif, eğitim çalışmalarının yapıldığı çok çeşitli sahalarda faaliyet sürdüren toplam 60 derneğin bağlı olduğu bir federasyon olarak çalışmalarını büyük bir şevk içerisinde devam ettirmektedir. Her an yeni katılımlar olmakta. önümüzdeki günlerde yeni katılacak derneklerimiz var.
BTDB bünyesinde; kültür, spor, camii, tiyatro, gençlik, kadınlar, üniversiteli öğrenci dernekleri ve Okul Aile Birlikleri gibi çeşitli alanlarda faaliyet sürdüren kuruluşlar bulunmaktadır.
Biz, derneklerimizden hiçbir maddi karşılık beklemeden yardımcı oluyor ve çalışmalarını maddi olarak destekliyoruz. Derneklerimizin yapacakları mahalli çalışmalarının afişlerini, el ilanlarını, davetiyelerini ücretsiz basıyoruz. Her derneğimizin tanıtımı için yapmış oldukları çalışmaları içeren iki lisanlı kitapcıklar hazırlayarak basıp veriyoruz.
Derneklerimize eğitimci, sosyolog, psikoloklar getirtmekteyiz. Seminerler ve konferanslar düzenlemekteyiz. Bunların masraflarını Birlik karşılamaktadır. Derneklerimiz sadece salon ayrarlamaktadırlar.
Derneklerimize çeşitli kaynaklardan ve fonlardan yararlanmaları için proje yazıp, müraacatlarında yardımcı oluyoruz. 2005 yılı içerisinde Birliğin derneklere vermiş olduğu ve derneklerimiz için müracat edip onların almasını sağladığı ödenek miktarı 100,000 euro’yu bulmuştur.
-üyelik koşulları nelerdir? özellikle olmazsa olmaz koşullarınız var mı?
BTDB; Belçika ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde yayın ve faaliyette bulunmamak şartıyla her aktif derneğe açıktır. Her dernek aktif olarak kabul edilebilmesi için senede en az 4 faaliyet yapması gerekmektedir. Dernekler içerisinde yaşamakta olduğumuz toplumun ve devletin kanun ve nizamları ile birlikte dernekcilik kurallarına uymak mecburiyetindedir.
-Yönetime genç kuşağın getirilmesi yönünde ne gibi çabalarınız var? (Var mı?) –
Birlik idarecilerimizin ben haricinde hemen hemen tamamı 18 yaşı ila 35 yaş arası arkadaşlardan oluşmaktadır.. Bu yaş grubununda altına inersek gençleştirmeden öte çocuklaştırmaya gitmiş oluruz. Onun için bizim öyle bir sıkıntımız yok
Diğer Türk dernekleriyle ne tür işbirliği yapıyorsunuz?
Belçika’daki bir çok Türk kuruluşuyla zaman zaman ortaklaşa toplantılar yapıp fikir alış verişinde bulunmaktayız. Tabi bu çalışmalar sadece fikir alış verisi bazında kalmamakta, ortaklaşa etkinliklerde ortaya konulmaktadır. Türk Haftası- 40. Yıl etkinlikleri çercevesinde EATA, EYAD, UTV ile ortaklaşa proğramlar gerçekleştirdik. Türk Dostluk ödülünü TöSED, BETİAD ve BİF’le birlikte verdik. Depremdeki kampanyada CDF ve UTV ile ortaklaşa yürüttük. BTSF ile spor alanında ortaklaşa çalışmalarımız oldu.
-Belçikalı derneklerle işbirliğiniz var mı?
Zaman zaman proje bazında Belçikalı derneklerle işbirliği içerisinde çalışmalar yapmaktayız. Bunlar; iş bulma projesi, yaşlanma projesi, kültürümüz ile ilgili bilgi verilmesi, sergiler, vs…
çeşitli Belçikalı kuruluşların toplantılarında yer almaktayız ve onlarla beraber çalışmalar yapmaktayız. Bunlar: LOP’lar, Migrantenraad, Vilayet çapındaki yabancılar, gençlik ve kültür kurulları. Flaman Eğitim Kurumu VLOR, Flaman Hükümeti tarafından tanınmış çeşitli milletlerden oluşan 14 resmi federasyonun kurduğu FORUM, Flaman Azınlıklar Merkezi VMC entegre sektörünü destekleme merkezi, sosyal kültürel sektör temsil kurulu FOV. SERV Commissie diversiteit Flaman çalışma alanında Tavsiye Kurulu.
-Kendinizi siyasi yelpazenin neresinde görüyorsunuz?
Tabiricaiz ise; sağcısı, solcusu, futbolcusu, öğrencisi, genci, bay, bayanının oluşturduğu bağlı aktif teşkilatlarımız var. Birlik bunların hepsini ortak paydada birleştirip, onları temsil etmek ve hizmet götürmektedir. Türküz, müslümanız ve yabancıyız bu üç unsur bizim ortak paydamızdır. Bunun içinde biz kendimizi elbette merkez görüyoruz.
-Diğerülkelerdeki ve Türkiye’deki örgütlerle- oluşumlarla ortakçalışmalarınız var mı?
Bizim gibi çalışan toplumun geneline açık Avrupa ülkelerinden ve Türkiye den derneklerle Avrupa çapında ortaklaşa projeler ve kültürel faaliyetler gerçekleştirdik. örneğin; konserler, değişim projeleri ve ziyaretler… 2006 yılı için yeni daha geniş bir katılım ile; eğitim, gençlik, kültürel faaliyetler ve şiddet alanında projelerimiz var.
-Amaçlarınız nelerdir?
BTDB’nin amaçı, Belçika’daki Türk Toplumu’nun dönüşümünü ve kurumsallaşmasını hızlandırmak. Türk toplumun Belçika toplumuyla entegresini sağlamak. Hedef olarak da kurumsallaşmayı sağlamaktır. Kuruluşlarımız uzun zamanlar hep vatandaşlarımızın imkanları ölçüsünde verdiği yardımlarla yaşamakta idi. Şimdi ise tanınmış bir kuruluş olarak devletten almış olduğu subside ve personel maaşı ile hayatiyetini devam ettirmektedir. Derneklerinden aidat alma yerine, üye derneklerine maddi yardımda bulunmaktadır. Daha geniş bir birliği ihdas ederek tam muhatap kabul edilen, insanının tam temsilini sağlayan bir kurumsallaşmayı sağlamaktır. Bunu bu güne kadar herhalde hiç dile getiren olmadı. Biz dile getiriyor ve hedef ortaya koyuyoruz. İnşallah bunu da zaman içerisinde başaracağız.
-Etkinliklerinizden örnekler verir misiniz?
BTDB’nin bu güne kadar bir çok sahada çeşitli etkinlikleri ve çalışmaları oldu. Ben bunlardan önemlilerinin birkaç tanesini sıralayacak olursam:
İlk ve en önemli icraatı devletin çeşitli bakanlıkları tarafından resmen tanınmış bir Türk kuruluş olmasıdır. Bunun yanısıra çeşitli düşünce ve görüşten olan teşkilatları bir çatı altında buluşturmasıdır.
Faaliyetler ise; 1999 yılındaki deprem sırasında yapmış olduğumuz kampanya neticesinde 10 tır malzeme yardımında bulunup, Düzce’de 100 hanelik prefabrik Belçika köyü kurduk. Bu köy ile olan bağımız halen imkanlar ölçüsünde, gençlere burs verme ve kültür alışveri programı ile devam ettirilmektedir.
BTDB on yıldır Belçika’daki yabancılara yönelik müsbet çalışmalarda bulunan, kurum, kuruluş ve şahıslara entegre ve dostluk ödülleri verilmesini sağlayıp iki toplum arasındaki dostluğun pekişmesine gereken azami gayreti göstermiştir.
Türkiye’nin ve Türk kültürünün tanıtılmasına büyük önem vermiş olup, Türk Haftası kutlamaları ihdas edip, Belçika çapında çeşitli etkinlikler ortaya koymuştur. Bunun her iki yılda bir yapılmasını da gelenek haline getirmiştir. İkincisinin; Türk Haftası – 40. Yıl Etkinlikleri olarak kutlanmasını sağlayıp, bu etkinliklerde başı çekerek toplumun genelinin katılımını sağlamıştır.
Bu çercevede:
  • Avrupa parlementosunda 40. Yıl sempozyumu.
  • 40 yıl öncesinden bu güne kadar geçen devrenin fotoğraf sergisi
  • Tasavvuf Müzigi Konseri
  • Gençlik şöleni ve KIRAÇ konseri
  • Belçika’nın değişik yerlerinde Mehter Gösterileri
  • Avrupa Türk Halk Oyunları Yarışması
  • Brüksel Grad Paleis’de kültürel gösteriler
  • Shirc Royal de Türk Müziği konseri
  • Yürüyüş
Ve benzeri faaliyetler organize etmiştir. İnşallah bu sene haziran ayında yine Türk Haftası kutlamaları yapacaktır
Kültürel faaliyetlere ağırlık veren Birliğimiz; her yıl çeşitli vesilelerle sergiler, konserler, Türk Halk oyunları, Türk film günleri, tiyatro gösterileri, … düzenlemektedir.
Belçikada ilk defa ünlü Kinepolis sinema salonlarında üç yerde (Brüksel, Anvers ve Hasselt) birden film günleri düzenlemiştir.
çeşitli Gençlik Projeleri’nden faydalanarak Türkiye’den gençler getirtilip buradaki gençlerle tanışmaları, kaynaşmaları ve buraları görmeleri sağlanmıştır. Aynı zamanda her yıl buradaki gençlere Türkiyemizin ve kültürümüzün zenginliklerini görmeleri için gezi düzenlemektedir. Birliğimiz sadece Türkiye’ye değil Belçika içerisinde olsun, çeşitli Avrupa ülkelerine ve Avrupa dışındaki diğer ülkelere de gençlerimiz için geziler düzenlemektedir.
Toplumumuzu ilgilendiren konular üzerinde belediye, valilik, bakanlık, çeşitli kurum ve kuruluşta çalışan (Sosyal Alanda çalışanlar) gurubumuzla istişare içerisinde bulunmakta. Onlarla peryodik toplantılar yapmakta. Bu toplantılarda öncelikle davetlilerle kendi aramızda sorunları tartışıp birlikte çözüm yolları aramaktayız. Son toplantılara bir konuk davet edip, kendi sahası ile ilgili konular görüşülüyor. Toplumun görüşü onlara iletilmekte. Bu toplantılara bir çok bakan ve kurum temsilcileri katıldı.
İki lisanda bir EKİP adlı dergi çıkarmaktayız. Dergi, elden dağıtım haricinde Belçika’da yaklaşık bin adrese ( bütün Türk kuruluşlarına, yabancı federasyonlara, belediye yabancılar servislerine, sendikalara, siyasetçilere, yabancılarla ilgilenen bütün kurum ve kuruluşlara) posta ile göndermektedir.
BTDB bakanlıklar, valilikler ve belediyelerde yabancılara yönelik çalışmalar yapan kurullar içerisinde Türk toplumunu temsilen yer almaktadır.
Klasik federasyonculuk anlayışından farklı bir çok sahalarda projeler üretip ilgili bakanlık ve kurumlarla anlaşarak eleman desteği alıp, o sahadaki işlerin çalışmaları ve takibi yapılmaktadır.
İş Bulma projesi:
18 – 35 Yaş arasındaki gençlerimize iş bulmak için başlatılan ve 4 yıldır devam eden proje çerçevesinde bir çok insanımız işe yerleştirildi. Bu çalışma ile ilğili çalışma Bakanlığı ve VDAB (iş bulma kurumu) ile anlaşmalarımız var, kontratlar imzalamış bulunmaktayız. Geçtiüimiz günlerde bu sayede 4 Türk gencini işe yerleştirmiş olduk. Ayrıca bizde bilgisi olanlar sosyal alanda açılan yerlere kapasitesine göre yönlendirilmekte, bu alanda etkin olunması için çalışılmaktadır.
Eğitim projesi:
Belçika’nın eğitim sistemi üzerinde velileri bilgilendirmek, gençleri üniversiteye teşvik etmek, Belediyeler, valilikler ve bakanlık nezdindeki eğitim kurulları takip edilip, ayrımcılığa, haksızlığa, fırsat eşitliğine karşı dışlanan cocuklarımızın hakları gözetilmekte ve onlara daha iyi hizmet gitmesi için çalışmalar yapılmakta, belediyelerdeki LOP (Lokal Overleg Platform-Yerel Danışma Platformu) bakanlık çapındaki VLOR (Vlaamse Onderwijsraad- Flaman Eğıtim Kurulu) takip edilmektedir.
Yaşlanma projesi:
Belçika’ya bundan 40 yıl önce 25 yaşında genç delikanlı olarak gelen insanlarımız artık 65 yaşına gelmiş olup,yaşlanmışlardır. Bu yaşın üzerinde çok yaşlı büyüklerimiz var. Bunlarla ilgili programlar yapıp, hangi sosyal hakları var, bunlardan nasıl faydalanabilirler, hangi kurumlardan yardım alabilirler, evde bakıma ihtiyaç varsa hangi şartlarda gerçekleşir, buradaki huzur evleri nasıl, bu kurum ve kuruluşlar gezdirilerek yerinde görüp, bilgilendirilmektedir.
Gençlik projesi:
Bir çok sahada gençlerimizin faydalanabilecekleri projeler üretip, onlarla bu çalışmaları gercekleştirmekteyiz. Bu çerçevede: kültürel geziler, uyuşturucu ile mücadele, amatör tiyatro gruplarımızı profesyonelleştirme v.b. çalışmalar ortaya koymuştur.
Gençlik projesi kapsamında son bir kaç yıldır gezilerimiz oldu. Türkiye ye,(İzmir, Bursa, Çanakkale, Düzce, İstanbul, ürgüp- Göreme olmak üzere) 3 defa 15 günlük geziler düzenlendi. Bir çok ailenin Türkiye’ye gitmek istemeyen çocukları, bu gezilere katıldıktan sonra Türkiyemizi daha çok sevmeye başladılar, Bu projenin masrafının % 75’i Avrupa fonu veya çeşitli fonlarca karşılandı.
Bunun yanı sıra Kırım, Viyana, Amsterdam gezilerimiz oldu. Bu sene Prag ve Kıbrıs gezilerimiz olacak.
Yine gençlerimize yönelik çalışma projelerimizden biri de uyuşturucuya karşı mücadele çerçevesinde yapıldı. Uyuşturucunun zararlarını anlatan TUZAK adlı tiyatro oyununu yazıp, sahneye koydular. Ondan sonra bu oyuna öyle talep arttı ki şimdi okullarda gösterime sunulmakta. Flamanca lisanında olmasından dolayı sadece Türk gençleri değil, Belçikalılarda ilgi ile izlemektektedirler. Bu projenin ilk 10 belediyedeki uygulanma ve gösterim masraflarının tamamı Avrupa projesinden karşılandı.
Bu sene Birliğimize bağlı olan üç tiyatro grubunu biraz daha profesyonelleştirmek için sunmuş olduğumuz bir projede kabul görmüş olup, bu gruplarla profesyonel Türk ve Belçikalı tiyatro sanatçılarını buluşturup onlarla beraberce senaryo yazıp, oynayarak sahneye koyacaklar.
Kadınlar projesi:
Türk Bayanlarının sosyal hayatta aktif katkıda bulunması, eşler arasındaki rol, bayanların karşılaştıkları problemler, bunların çözüm yolları üzerinde geliştirilen bir proje çalışmasıdır. Limburg çapında çeşitli yerlerde konuşma gurupları oluşturularak, onlarla bu meseleler üzerinde uzman kişilerin katılımıyla çalışmalar yapılıp, sonuçlar ilgili mercilere sunulmaktadır.
VLOR, FORM, SOCUC, VCIM, LIR, LOP’lar, gibi yabancılara yönelik çalışmalar yapan bir çok kurum ve kuruluşların toplantıları BTDB’ce takip edilmektedir. Bu çalışmaları, bu kurulların takibini denizaltı’na benzetiyorum. çünkü halkımız görmüyor ve bilmiyor. Bu kurulların aylık veya iki aylık toplantıları var, Yabancılar için çalışmalar yapılıp, oralarda kararlar alınıyor. Bu kurullar önemli ve takip edilmesi gerekli yerlerdir.
Biz laf değil iş yapıyoruz. İcraat ortaya koyuyoruz. Yol gösteriyoruz. Bunu da hiç bir zaman reklam etmiyoruz. çok iş yapıyor az konuşuyor, az reklam yapıyoruz. Bu ülkedeki insanlarımız arasında oturanlar, yürüyenlerden daha fazla gürültü çıkarıyorlar. Biz kaba gürültünün işe yaramadığını gelip geçici olduğunu iyi bilenlerdeniz. Onun için bizim işimiz, daha fazla çalışmak, daha fazla üretken olmak, daha fazla topluma yardımcı olmak diyoruz.
Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milletinin sevdalılarıyız. Prensip olarak Türkiye’de yağmur yağdığında burada şemsiye açan insanlar olmayacağız, ama Türkiye’de bir yangın varsa onu söndürmek için var gücüyle gayret eden insanlar olmayı kendimize prensip edinmişizdir. Türkiye’nin günlük siyaseti ile etkimizin ve yetkimizin olmadığı boş hayallerle hop oturup, hop kalkmayı doğru bulmuyoruz.
Yangın olan bir deprem zamanında elimizden geleni yapmaya gayret ettik, Karınca kararınca söndürmek için hep birlikte var gücümüzle çalıştık. Buradaki insanlarımız ve Belçikalı dostlarımızın katkısı ile 100 hanelik Belçika köyü kurduk, halen insanlarımız orada bu gün bile barınmaktadırlar. Yıllardır dar gelirli üniversiteli gençlerimize burs vermekteyiz. Türkiye’den gençlerimizi buraya getirip onları gezdirmekteyiz.
Geçtiğimiz hafta içerisinde Birlik kadınlar kolumuzun başarılı bir çalışması ile Heusden “Ons Huis” de düzenlenen bir günlük sergi ve akabinde yapılan gecede 11,000 euro toplanıldı. İkincisi önümüzdeki haftalarda Genk’de yapılacak. Türkiye’den Pakistan’a, Kırım’dan Kosova’ya imkanlarımız ölçüsünde yardımcı olmaya çalışmaktayız.
Bu konuda katkıda bulunan derneklerimize, idarecilerimize, halkımıza, Belçikalı dostlarımıza teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz.
-Sizce Belçika’nın en önemli 3 sorunu ne?
İşsizlik
Ekonomik sıkıntı
Yabancıların dışlanmasının artması
Belçika’daki Türklerin en önemli 3 sorunu?
İşsizlik
Eğitim
Yabancılık ve Dışlanma
-Bunlar sizce nasılçözülür? Bir öneriniz var mı?
Geç olsa da hükümet bu sorunların bilincinde. Bu hususta geçmişten ders alıp ileriye doğru farklı yol çizmeli. Yönetim bu sorunlar üzerinde samimi olarak inisiyatif almalı ve projeler üretmeli. Hükümet idarecilerinin bu sorunları kullanarak medyada politika yapmamaları gerekir. Yabancı sivil örgütleri ile mevcut istişarelerini ve işbirliğini yoğunlaştırmalıdırlar.
-Belçika gündemini siz ve üyeleriniz yeterince izleyebiliyor mu? Binfikir gazetesi ve sitesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Belçikanın gündemini ilgili kurum kuruluşlarda çalışan, politikanın içerisinde olan yönetici arkadaşlarımız yakinen takip etmekte. Genç bir üye potansiyelimizin olması ve çoğunun da sosyal alanda aktif olmasından dolayı yakinen takip edilmektedir. Ayrıca abone olduğumuz çeşitli gazeteler var,
Birlik çalışanları olarak takip edilip, bigi verilmektedir. Bizi ilgilendiren ve verilmesi gereken mesajlar yerine göre de verilmektedir.
Binfikir gazetesinde herkesimden insanların bulunmasının faydalı olduğunu düşünüyorum, Şu an iyi gittigine ve devam ettirilmesinin gerektiğine inanıyorum. Yeni olup ancak bir kaç sayısının çıkmış olması hasbiyle, bir yılını tamamladıktan sonra değerlendirilmesinin daha sağlıklı ve gerçekçi olacağına inanıyorum. Şimdilik bu hali ile bile güzel olduğunu, bir ihtiyaca cevap verdiğini ve daha da geliştirilerek devam ettirilmesi gerektigini ifade etmek isterim. Bizim de yardımcı olabileceğimiz bir husus olduğunda, yardıma hazır olduğumuzu bildiririm.
-Belçika’nın yabancılara dönük politikaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
Daha fazla yabancı sivil örgütleri ile istişareler yaparak politikasını çizmeli. Yalnız belediyeleri değil burada tanınmış kuruluşları da desteklemeli.
Bazı politikacıların yabancıların sorunlarını büyütüp medyada gündem yapmalarına ve kullanmalarına son vermeleri gerekir. Bu, Belçika’nın sorunlarını çözmekten ziyade insanları daha çok çelişkiye ve endişeye sokmakta. Dünyadaki gelişmelere uyup bazı zorluklukları ortaya koymakta. Demokrasinin ana temellerini unutmamaları gerekir.
-Gelecekle ilgili planlarınız nelerdir?Yeni projeleriniz var mı?
Daha aktif ve etkin faaliyetler yapılmasını hedefliyoruz. 2006 yılında Türk Haftası etkinliklerinin yapılması için görüşme ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevcut projelerimizin devam ettirilmesini sağlayıp, ek projelerin alınması için gayret gösteriyoruz. Bizim gibi her kesime, görüşe açık olan Avrupa’daki kurumlarla ve Türkiye ile işbirliği içerisinde Avrupa projeleri gerçekleştirilmesini istiyoruz. Bu yolda içeriye sunmuş olduğumuz iki projemiz var. İnşallah kabul görür ve onları da gerçekleştiririz.
Dernek sayımızı Belçika geneline daha etkin olarak yaymak ve bütün kesimlerinden derneklerin bağlanması ile genişletmek istiyoruz
Yakında Türkiye Engelliler Vakfının engelli insanlarımız için yapacakları üretim ve rehabilitasyon merkezi için yine seferber olacağız onlara yardımda bulunacağız.
15 Ocak Bayram resepsiyonu
03 Mart Türk Halk Müziği konseri,
08 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü,
18 Mart Çanakkale ,
30 Nisan Konferans,
19 Mayıs gençlik Söleni,
3,4 Haziran Limbug Türk Takımları Futbol Turnuvası,
9,10,11 Haziran Türk Haftası,
6 Ekim İftar yemeği,
29 Kasım Bayram proğramı,
27, 28, 29 Aralık anma, sergi ve Edebiyat Günleri kesinleşen programlarımızdır.
Bunlarla ilgili salonlarımız tutulmuş olup, gerekli çalışmalar şimdiden başlamıştır.
Bunun yanı sıra daha bir çok programlarda gerçekleştireceğiz inşaallah.
01/02/2006, Serpil Aygün