ali anaz

Başkan Anaz “İlk amacımız buradaki işadamlarımızı Belçika’ya entegre etmek’

2004 Yılında yedi kişi ile kurulan Aktif Girişimciler Birliği’nin şu anda Anvers ve çevresinden 400 üyesi var. Birlik Başkanı Ali Anaz UNACO’yu Binfikir’e anlattı.

 

 

Anvers’te bir işadamları derneği olmadığını düşünen 7 Anversli işadamı 2004 yılında bir araya gelip Aktif Girişimciler Birliği UNACO’yu kurmaya karar vermişler. “Yıllardır Anvers’te iş yaptıkları halde bilmediğimiz işadamları ve esnaflara rastlıyorduk. Bir derneğimiz olsa, tanışsak, birbirimize yardım etsek düşüncesiyle işyerlerini dolaştık. Tüm işadamlarını çatımızda toplayalım diye bir iddiamız yoktu ama ilgi yoğun oldu” şeklinde özetledi kuruluş öyküsünü Başkan Ali Anaz. Şu anda Anvers ve çevresinden 400 üyesi var derneğin. “Beklentimizin çok üzerinde katılım oldu, ilerleme de öyle” diyor Başkan.

 

İlk etkinlik olarak birlikte çin’e iş gezisine gitmişler. Zaten daha önce çinle iş yapanlar dernek kurulduktan sonra birlikte gitmeye başlamışlar. Bunu Bosna, Cezayir ve Kazakistan izlemiş. Gelecek vadeden ve iş potansiyeli gördükleri ülkelere 15-20 kişilik gruplar halinde gitmeye başlamışlar. Bu gezilerden sonuç da almışlar. örneğin Cezayir gezisinden sonra bir üyeleri otomobil ticareti yapmaya başlamış.

 

Dernek kurulduktan 5-6 ay sonra büyük bir ofise taşınmış. İş gezileri yanında üyelerine ticari sigortalar, ticari krediler v.b. konularda seminerler verdirtmişler. üyelerini ve birlikte iş yaptıkları Flaman işadamlarının biraraya gelmelerini, tanışıp kaynaşmalarını sağlamak amacıyla yıl sonu resepsiyonları ve Ramazan’da iftarlar düzenlemişler. ITO ve TUSCON başkanlarının da aralarında bulunduğu Türkiye’den iş dünyasından gelen konukları ağırlamışlar, kendi üyeleriyle buluşturmuşlar. örneğin son olarak Gümrükler Birliği Başkanını misafir etmişler ve Türkiye ile iş yapan üyelerini bazı sorunları dile getirilmiş ve hızlı bir şekilde çözülmüş.

Başkan Anaz “İlk amacımız buradaki işadamlarımızı Belçika’ya entegre etmek. Bölük pörçükler ve ödeneklerden, teşviklerden habersizler. Mali plan, yatırım planı ve bütçeleme konusunda yetersizler” diyerek en önemli hedeflerini açıklıyor.

 

Dernek etkinliklerine diğer yabancılar ve Belçikalılar da katılıyor. Başkan “Belki ileride diğer yabancı kökenlilerle işbirliği yapabiliriz. Derneğimiz Belçika’da ticaret yapan herkesi kapsıyor” diyerek geleceğe dönük sinyaller veriyor. UNACO ofisinin kiralandığı ev sahibi Türkiye ile ticaret yapmak istiyormuş, derneğe üye olmak istediğini söylemiş.

 

Flaman girişimciler örgütü Unizo ile Unaco ilişkileri 2005 yılında başlamış. 1 Ekim’de başkanlar Karel Van Eetvelt ve Ali Anaz işbirliği anlaşması imzaladı. Şimdilik işbirliği proje bazında yapılacak. “Peterschap-ağabeylik” projesinde UNACO katılımcılar ve deneyimli ağabeyleri Unizo ise uzman ve logistik destek sağlayacak ve kendi ağını Unaco’ya açacak. Her iki kurumda diğerinin temsili yönünde de uygun yöntem arayışları sürüyor.

üyelerini bilgilendirmeye, bilgi birikimlerini birbirlerine aktarmaya yönelik önemli bir projeye bu. Anadolu’nun usta-çırak geleneği gibi olmasa da işadamlarının deneyimlerini paylaşacakları, eskilerin yenilere yol göstereceği bir tür ağabeylik yapacağı bir program hazırlanıyor. Flamanların “Peterschap” dediği bizim ise ağabey-ablalık ya da kirvelik diyebileceğimiz bir yönlendirme aktivitesi bu. 60 işadamı 20’şer kişilik gruplar halinde ayda bir Pazar günleri kahvaltıda biraraya gelecek. Her grupta bir deneyimli işadamı ağabeylik yapacak. Gruplar hep aynı kişilerden oluşacak, bilgi ve deneyimlerini paylaşacaklar. Bu gruplara UNIZO ile işbirliği içinde ayda bir seminerler verilecek. “Finansal destek nasıl sağlanır?”, “Vergi”, “Avrupa fonları” gibi konuların bulunduğu seçenekler ilk toplantıda katılımcılara sunulacak, katılımcılar bu konular hakkında tercihlerini bildirecekler, isterlerse de kendileri de yeni önerilerde bulunabilecekler. Bu doğrultuda yol haritası çıkacak. Flamancası eksik olanlar için tercüman olacak. Seminerler alanında isim yapmış uzmanlar tarafından verilecek.

 

Etkinliği çekici hale getirmek istediklerini belirten UNACO yöneticileri, “ud ve ney ile dinlendirici canlı müzik eşliğinde mükemmel bir kahvaltı ve mükemmel bir servis ile rahatlatıcı bir ortam oluşturacağız. üyeler kendi aralarında sohbet edecekler. Amacımız Pazar sabahlarındaki etkinliği çekici hale getirip, bir sonraki buluşmayı iple çekmelerini sağlamak” diyerek işadamlarının devam sorununu aşmak için özel çaba harcadıklarını hissettiriyorlar. üstelik maaliyetin yarısı hizmet çekleri ile ödenirken, diğer yarısını işadamları vergiden düşebilecekler. Proje 27 Ekim’de başlıyor.

 

Başkan Anaz kendilerini artık Belçika’daki yabancı kökenli işadamlarının temsilcisi olarak gördüklerini söylüyor. “2 yıl önce UNIZO bizi dikkate bile almıyordu, şimdi yabancılarla ilgili iş kanunlarının görüşüldüğü toplantılara bizden de temsilci çağrılıyor”diyerek de gelinen aşamayı özetliyor. UNACO’nun kapısı tüm Türklere, Belçikalılar, hatta diğer yabancı kökenlilere açık. UNACO yeni süpriz projelerle karşımıza çıkarsa hiç şaşırmayın!

 

07/11/2007, Binfikir, Binfikir Gazetesi Ekim sayısı Türk Sivil Toplum örgütleri röportajı