NADYA MORÇİMEN : TÜRK TOPLUMU VAHŞİ KAPİTALİZME KARŞI TAVIR ALMALIDIR

Frankofon Sosyalist partisi PS’in Valaon Parlamentosu için Liege listesinin 10. Sıra adayı nadya Morçimen Binfikir’in sorularını yanıtladı.

10 binlik tiraji ve titiz dağıtım ağıyla, Belçika’nın en çok basılan ve en iyi dağıtılan gazetesi olan Binfikir Gazetesi ve websitesi olarak her seçimde olduğu gibi 25 Mayıs Bölge, Federal ve Avrupa Parlamentosu Seçimleri’nde de Türk kökenli adayları tanıtıyor ve tüm adaylara eşit olarak söz hakkı veriyoruz. Bu amaçla Türk kökenli adaylara 4 soru sorduk. (1- Niçin aday oldunuz? ; 2- Neden bu partiyi seçtiniz?; 3- Türk kökenliler neden partinize ve size oy versin? ; 4- Seçilirseniz ilk 3 önceliğiniz ne olacak?)

1- Neden Aday Oldunuz?

Issız bir adada tek başıma yaşamıyorum.Demokratik bir toplumda, hepimizin içinde yaşadığımız toplumun nasıl örgütlenmesi, organize olması ve toplumun yapacağı seçimler konularında söyleyeceği önereceği birçok şey vardır. Ben de politika yaparak düşüncelerimi, önerilerimi, seçimlerimi ifade edip hayata geçirmek için politika yapıyorum. Ben bunu yapmazsam başkaları benim yerime yapacaktır.Meşhur deyişi hepimiz biliyoruz.

” Siz politika ile ilgilenmezseniz politika sizinle ilgilenecektir. ”

2- Neden bu partiyi seçtiniz?

Ailemden aldığım sosyal demokrat, solcu değerlerle büyüdüm.Babam 1972 yılında Liege’e geldiğinde valiz olarak devletin sağladığı imkanlarla okuyup aldığı bir Ekonomi Ve İşletme Lisansı vardı.Annem yaşamı boyunca çocuklarımıza kaliteli bir verilmesi için önce öğretmen, sonra okul müdürü ve daha sonraları da öğretim müffetişi olarak mücadele etti. Halen öğretmenlerin formasyonuna büyük katkıda bulunuyor. Benim için Sosyalist Parti seçimi açık ve nettir. çünkü bu partinin evrensel değerleri anamla babamın karşılaşmalarını sağladı. Daha önemlisi etrafımızda olup biteni görmezlikten gelemeyiz. Finasal kriz,ekonomik kriz, ırkçı ve aşırı akımların yeniden ortaya çıkması ve güçlenmesi. Avrupa Birliğinin aldığı ve daha da alması gereken yol, eğitim sistemimizde gerekli değişiklikler, kurumsal yapılarımızda ve kamusal yönetimdeki değişiklikler.

Toplumumuz derin değişiklikler içindedir. Sosyalist Parti bunu çok iyi anlamıştır. Yurttaşlar kaliteli bir yönetim, kültürel olarak herkese kapısı açık sportif altyapı ve tesisler dilemektedir.Eğitimde gençlere iş olanağı sağlayacak yine kaliteli bir öğretim gerkmektedir.

özellikle ülkemiz için sağlıklı, ciddi ve dengeli bir yönetim arzusu vardır halkımızda. Bütün bunlar parti proramımızın ana çizgileridir. Sosyalist Partinin değerleri bugün her zamandan daha günceldir,çağdaştır. Nedir bunlar ?

Dayanışma, Kardeşlik, Eşitlik, Adalet, Hukukun üstünlüğü ve özgürlüktür. İşte bu nedenlerle sosyalistim.

3- Türk kökenliler neden partinize ve size oy versin?

çünkü Belçika’nın geleceğinin çok önemli bir dönemindeyiz ve Belçika biziz. Bir kısmımız burada doğduk, burada okula gittik. Burada yaşıyoruz. Ve büyük bir ihtimalle çocuklarımız burada yaşayacaklar.

İçinde bulunduğumuz dönemde gittikçe yükselen popülizm ve aşırı uçlara karşı çok dikkatli olmalıyız. Kuzeyde, Flaman bölgesinde Belçika’nın bölünmesini, yok olmasını programına yazmış NVA diye bir parti var. Flaman bölgesindeki sorunların valonlardan ve yabancılardan kaynaklandığını söyleyen bir parti. Irkçı söylemin ötesinde, ekonomik alanda radikal ve ultra liberal bir politika öneren bir parti. Böyle bir politika sadece kamu harcamalarının daha da kısılması, kamu sevislerinin azalması ve özellikle sosyal güvenlik sistemimizin çökmesi sonuçlarını doğurur. Böyle bir politikaya karşı koyacak tek güç Sosyalist Partisi olabilecektir.

2010 ve 2011 yıllarında Belçika büyük bir krizin içinden geçti ve 550 gün hükümetsiz kaldı. Bu dönemde sosyalistler büyük bir sorumluluk bilinci ve özveri ile hükümeti kurabildiler.

Türk göçünün 50. yılını kutladığımız 2014 yılında, Belçika’ya ilk gelen kuşaklarımızın acılarını, sıkıntılarını yaşamamış olsak dahi, Şunu hatırlamamız gerekir. Ana ve babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz bu ülkede sosyal demokrat ve ilericilerin mücadele ve kavgaları sonucu iş ve güvenlik bulabilmişlerdir.Dünyada en iyi sosyal güvenlik sisteminin varlığını unutmamalıyız.

Kanımca Türk toplumu insanı sadece tüketim makinası sayan vahşi kapitalizme karşı tavır almalıdır. Sosyalist Partiden başka hangi parti sosyal adaleti,dayanışmayı, kaliteli işi, adil bir veri sistemini daha iyi savunabilir. Bütün bunlar için Sosyalist Partiye oy vermemiz gerekir.

Seçilirseniz ilk 3 önceliğiniz ne olacak?

1)Sanıyorum yurttaşlara yakın ve kaliteli bir kamu hizmeti,kamu servisi savunmak en öncelikli seydir.

Liege Vilayetinde bütçe sorumlusu olarak çalışıyorum.Yapılan reformlar sonucu Bölge ve Komünlerimizde oluşacak değişikliklerin bilincindeyim. Bu nedenle yurttaşlarımıza kaliteli ve insan haysiyetine yaraşır bir kamu hizmeti, kamu servisi verilmesi için mücadele etmek karalılığı ve azmindeyim.

2)İmkan eşitliği, fırsat eşitliği ilkesi içerisinde her çocuğumuza kaliteli nitelikli bir eğitim sunmak, öğle saatlerinde ve derslerin bitiminde saat 18.00’e kadar dileyen çocuklara ücretsiz okullarda kalabilme(Garderie) olanağı sağlamak.

Okul masraflarına bir tavan getirmek(okul gezileri dahil).

çocukların kitap ve okul malzemeleri için Valonya-Brüksel Federasyonu tarafından satın alma merkezi oluşturup bu kitap ve mazemelerini ucuza mal etmek.

3)Dar ve orta gelirli yurttaşlar için daha hafif bir vergi sistemi tesis etmek.Bundan doğacak yüksek gelirlerin daha adil ve gerçekçi vergilendirilmesi ile karşılanabilir

11/05/2014, Haber Merkezi