TOP TEKRAR SENDİKALARDA

İşçi ve İşveren temsilcilerinden oluşan ve sosyal görüşmeleri yürüten 10 kişilik Grup(G10)’un sunduğu sosyal anlaşma tasarısnı değerlendiren Federal Hükümet, cuma günü söz konusu sosyal anlaşma tasarısı üzerinde değişiklikler yaparak sendikalara gönderdi. Hükümet’in değişikiliklerini ineceleyerek üyelerine sunan Sosyalist Sendika ABVV/FGTB kararını açıklarken, Katolik sendika ACV/CSC ve Liberal Sendika ACLVB/CGSLB kararını yarın bildirecek.

İşçi ve işveren temsilcilerinin aralarında anlaştığı “yaşlı işsizler ve erken emeklliğe ayrılmış olan yaşlıların 65 yaşına kadar aktif değil pasif olarak iş piyasasına açık olmaları” konusunda Hükümet yeni bir terim ortaya atarak kafaları karıştırdı. Hükümet’in önerisinde “Uyumlululaştırılmış işe açıklık” olarak ifade edilen yaşlı işsizler ve erken emekli olmuş yaşlıların kendilerine sunulan işi kabul etmeleri konusunda bulundukları yaş durumuna göre iş aramalarında yeni yöntemler bulunarak, bu işsiz grubuna yardım edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Ancak işçi ve işveren temsilcileri- G10’nun üzerinde analşatığı aktif değil pasif olarak işe açık olmaları (Yani bu işsiz grubunun bizzat iş araması değil VDAB/ACTIRIS tarafından bulunan işleri kabul etmesi ) anlaşma maddesinden bahsedilmiyor. Ayrıca Hükümet yeni eklemelerle sunduğu önerisinde bu işsizlerin durumunu bölge hükümetlerinin kararına bırakarak, sorunu bölge hükümetlerinin kucağına itiyor.

Bugün üyeleri ile konuyu ele alan ABVV/FGTB Hükümet’in önerisini kabul etmediğini bildirirken, yayınladıkları basın duyurusunda Bakanlar Kurulu’nun bu değişikliklerle sosyal görüşmeleri bir kenara ittiğini söyledi. ABVV ‘Hükümet’in önerdiği “Uyumlululaştırılmış işe açıklık” boş bir kutu ama işçiler için pandoranın kutusu! Bölgelerin bu uyumlululaştırılmış işe açıklığın içini dolduracak olması her bölgede işçilerin birbirinden farklı uygulamalara maruz kalması demek olacak” dedi.

ABVV yarın daha önce planladığı gibi Bruksel Place du la Monaie/Munt Plein’de Hükümet’in önerisine karşı eylem gerçekleştirecek. Ancak ülke çapında eylemler için öncelikle ACV ve ACLVB’nin kararını bekliyor. Hükümet’in önerisini inceleyen ACV ve ACLVB yarın üyeleri ile konuyu değerlendirerek kararını açıklayacak.

10/03/2015, Haber Merkezi