utv hikmet cakir

UTV eğitici, farkındalık yaratan ve birleştirici faaliyetler organize ediyor

Belçika’daki sivil toplum örgütlerimizin 2016 yılını nasıl geçirdikleri ve 2017 yılı için planlarını Binfikir okuyucuları için yayınlamaya devam ediyoruz. Belçika Diyanet Vakfı, EYAD, Famis’den sonra şimdi de Belçika’nın Flaman Bölgesi’nde aktif bir federasyon olan Türk Dernekler Birliği-UTV-TDB’nin değerlendirmelerini Başkan Hikmet Çakır’ın ifadeleriyle veriyoruz.

UTV-TDB olarak 2016 yılında üye dernekleriyle birlikte 413 faaliyete imza attı
Türk Dernekler Birliğinin amacı bulunduğu toplumda sözcüsü olduğu platformlarda tabanımızın lehine çalışmalar yapmak Flaman ve Brüksel bölgelerinde onların seslerini duyurmaktır. Çekirdek görevi ise üye derneklerin kapasitelerini geliştirmek, sosyal ve kültürel hizmetlere Türk toplumların katılımını arttırmak, lojistik destekte bulunmak eğitimler geliştirmek, yönetim bilincini arttırmak, derneklerin çalışmalarını daha geniş kitlelere duyurabilmek için tanıtım desteğinde bulunmak.
2015 Yılında yaptıklarımız önümüzdeki 5 yılın planlama toplantılarında 2016 yılı için Avrupa projeleri, üye derneklerimizi güçlendirmek, paydaşlarımızla birlikte daha güçlü bağlantılar kurmak, sosyal medya ve yayın teknolojisine uymak, öncü olmak.
Az imkanlarla fırsatları akıllıca değerlendirip sivil toplum gönüllülerin kamuya katkılarını yönlendirmekti. Bunun için personelimizin uzmanlıklarını daha da geliştirerek gönüllülerimizle her anda paylaşmayı biliyoruz. Personelimiz 2016 yılında 12 eğitime katılarak uzmanlık alanlarını arttırmış oldular, bunların çoğu alanlarımız içinde mali fon ve paydaş geliştirmek içindi.
126 Üye dernek, 528 gönüllü ile birlikte 2016 yılında TDB çapında 33 faaliyet gerçekleştirdik, üye derneklerimiz ise bizim desteklerimizle Antwerpen’de, Brüksel’de, Gent’te ve Limburg’da 380 faaliyet gerçekleştirdiler. Tüm bu faaliyetler ile TDB ve üye dernekleri toplam 21.391 etkinlik katılımcısına ulaştık. Medya ve sosyal medya paylaşımlarımız bunun üstüne etkinliklerimizden haberdar olan, takip eden sayısını katlamaktadır.
TDB faliyetleri sosyo-kültürel, eğitici, toplumu birleştirici ve toplumsal farkındalık oluşturan etkinliklerden oluşmaktadır. Çalışma alanlarımız: eğitim, gençlik çalışmaları, çok kültürlülük, kadınlara yönelik çalışmalar, tarihi miraslar, boş zaman, sanat ve kültür, çevre gelişmesi, istihdam, çok dillilik ve kültürel geziler. Tüm bu alanlardaki çalışmalarımızın TDB’ye verilen ESF kalite sertifikasıyla onurlandırıldı. Yine Flaman kültür bakanlığı nezdinde 5 yıllık plan yönetmeliğimizi onaylayarak bizlerin yolumuzda devam çalışmamıza büyük katkı sağlandı.
2016 yılında sadece TDB olarak 33 faaliyet gerçekleştirdik, bunların en büyük 6 tanesi:
1. Eğitime destek projesi “Beraber ödülü”. Willemsfonds ile birlikte 9.cusunu gerçekleştirdiğimiz bu yılki projede yine bir ailenin eğitiminde çocuğuna verdiği katkıyı ödüllendirdik.
2. Drive2Work istihdam projesi. Bu proje Avrupa Birliği Sosyal Fonları destekli, Brüksel Serbest Üniversitesi, Manpower interim ve Actiris paydaşlığında iş bulmakta zorlanan gençlerimize profesyonel takip sağlıyoruz.
3. Avrupa Birliği Erasmus projesiyle Avrupa ülkelerinden (Türkiye dahil) 6 ülke gençlerini buluşturduk “Herkes için demokrasi” paylaşım çalışmaları gerçekleştirdik.
4. Yine Avrupa Birliği Erasmus projesiyle Avrupa ülkelerinden (Türkiye dahil) 30 genci buluşturduk “Günlük yaşam içinde ayrımcılık ile mücadele” paylaşım çalışmaları gerçekleştirdik.
5. Geçen yıl gibi 2016 yılında da Yurt Dışı Türkler Başkanlığı destekli gençlik köprüleri adında “Evliya Çelebi” izinde gezilerde bulunduk.
6. Göçün ellinci yılı projeleriyle başlattığımız ve geleneksel olmaya başlayan Belçika’da Türklerin tarihi mirasları soyut hikayelerini bir müzikal ile İsmail Erdoğdu saz hocamız öncülüğünde “Beşikten ölüme Türkülerimiz” Belçika arşivlerine kazandırdık.

2017 yılımızda yine önceki yılların çalışma alanları içinde etkinlikler gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
Stratejik planlarımız ise:

– TDB güçlü bir kuruluştur, üye derneklerine kaliteli çalışmalar gerçekleştirebilmeleri için fırsatlar buluşturmak.
– TDB üye dernekleri kapasitelerini geliştirip kendileri de kaliteli etkinlikler düzenleyebilmektelerdir. TDB’nin desteği kolayca erişilebilir ve derneklerin beklentilerine uygundur.
– Türk Dernekler Birliği toplumda köklü bir kuruluş, insanları buluşturan ve kaynaştıran köprüdür.
– TDB toplumumuz kimlik bilincinde farkındalık oluşturmuş, kimliklerini muhafaza etmekte ve geliştirmekte yardımcı olmuştur.
– TDB üye toplumunun lehine çalışmalar yapmak için paydaş toplantılarına katılmış, birlikte ortaklıklar geliştirmiş tabanının Belçika toplumu içinde güçlenmesinde katkı sağlamıştır.
– TDB yeni kaynaklar bulmak için arayışlarda ve projeler geliştirmekte bulunmuş, yeni kitlelere ulaşmaya çalışmıştır.
03/02/2017, Haber Merkezi