binfikirlogo1

Ekonomik krize rağmen yardım kuruluşlarına bağışlar arttı

Filantropi olarak adlandırılan ve hiçbir çıkar beklemeden yardım yapma, toplumsal amaçlar için maddi/manevi yardımda bulunma davranışı Belçikalılarda artış gösterdi. Koning Boudewijn Vakfı’nın Think-Thank Kuruluşu Itinera ile birlikte hazırladığı Filantropi İndeksi’nden elde edilen sonuçlara göre Belçikalılar 2011 yılından bu yana hiç bu kadar yardımsever olmamıştı. 2016 Yılında Belçikalıların %54’ü hayırseverliği vicdani bir zorunluluk olarak görürken, %60’ı yardım kuruluşlarına bizzat destek oluyor.

Koning Boudewijn Vakfı, 2013 yılından beri Belçikalılarda yardımseverlik eğiliminde ciddi bir artış olduğunu kaydederken, özellikle daha iyi bir toplumsal yaşam amacı taşıyan kuruluşlara verilen desteğin ümit verici olduğunu kaydetti.

Rakamlara göre 2016 yılında 3 Belçikalıdan 2’si ortalama 165 euro, bir yardım kuruluşuna bağışta bulunmuş. Bu rakam 2013 yılına göre iki katından biraz daha fazla. Yine 2016 yılının rakamlarına göre yardım kuruluşlarının, para olarak ve vasiyetname yoluyla yapılan bağışlardan elde ettikleri gelirleri artış gösteriyor. Bu sonuçlar, ekonomik krizin Belçikalıların bağışta bulunma davranışını etkilemediğini gösterirken, krize rağmen artış göstermesi umut vaat etti. Özellikle 18-44 yaş arası gençlerin yardım kuruluşlarına destek olma davranışında artış görüldü. 2013 yılında Belçikalıların %21’i bağışta bulunurken, 2016 yılında bu rakam %26’ya çıktı. Bir sonraki yıl için bağış yapmaya hazır olanların oranı ise 2013’te %11 iken 2016’da %14’e çıktı.


Yardım kuruluşlarının en popüleri sağlık ve medikal araştırma yapanlar oldu

En çok yardım yapılan alanlar sağlık ve tıbbi araştırma yapan yardım kuruluşları olurken, insani yardım ve az gelişmiş ülkelerin geliştirilmesi için yapılan yardımlar ile yoksullukla mücadele ve sosyal adalet için çalışan yardım kurumları Belçikalıların desteklediği kuruluşlar oldu. En çok yardım yapılan alanların devletin daha az bütçe ayırdığı alanlar olması da dikkat çekti.

Yardım Kuruluşları yeni istihdam alanları oldu
Belçika’da kamusal yarar için çalışan 2275 yardım kuruluşu toplam 7508 kişi istihdam ediyor. Merkez Bankasına yıllık hesaplarını bildiren 82 vakfın ekonomik ağırlığı 2,9 milyar euro olarak ifade edildi.

Filantropik kuruluşların profesyonellikleri ve verimlilikleri giderek artarken, Belçikalılarda da ‘devletin tüm sorunları tek başına halledemeyeceği bilinci” de gelişti.

Yardım kuruluşlarının gelirlerinden bazı veriler

Kom Op Tegen Kanker- Kanserle Mücadele Derneği’nin bağışlardan oluşan gelirleri 2013 yılında 4,9 milyon euro ien 2016 yılında bu rakam 6,2 milyon euroya yükseldi. Vasiyet yoluyla yapılan bağışlar ise 5,9 milyon eurodan 12,1 milyon euroya çıktı.

Kendisine bağlı 130 ayrı dernekten oluşan Leuven Üniversitesi Fonu’nda da benzer bir artış söz konusu. 2011 yılında gerek parasal bağış, gerek vasiyet yoluyla ya da malzeme yardımı şeklinde yapılan bağışlar toplam 11,5 milyon euro iken 2016 yılında sadece vasiyet yoluyla yapılan bağışlar 10,4 milyon euro ve toplam bağış miktarı 24 milyon euroyu buldu.

25/04/2017, Haber Merkezi