sosyal-guvenlik-gunu-1

Türkiye-Belçika arasında imzalanan sosyal güvenlik anlaşması 1 Eylül’den itibaren yürürlüğe girdi

Türkiye’den Belçika’ya yapılan göç ile 1966 yılında iki ülke arasında imzalanan sosyal güvenlik anlaşması yenilendi. T.C. Brüksel Büyükelçiliği Çalışma Müşavirliği’nin verdiği bilgilere göre; 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan yeni sosyal güvenlik anlaşmasında, eski anlaşmadaki sağlanmış olan haklar ya aynen muhafaza edilirken yeni haklar da eklendi. Yeni anlaşma ile 1966 yılında yapılan anlaşma da fesh edilmiş oldu.

Çalışma Müşavirliği’nin yayınladığı basın duyurusunda; “Yeni anlaşma kapsamında, sosyal güvenlik yardımlarına hak kazanmak için vatandaşlarımızın Türkiye’de ve Belçika’da geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi; Türkiye’de ikamet eden aile bireylerinin sağlık yardımlarından yararlanması; aylık veya gelir almakta iken ikametini Türkiye’ye nakledenlerin aylık ve gelirlerinin, herhangi bir kesintiye, indirime veya iptale uğramadan Türkiye’de de ödenmesi; her iki akit ülke yetkili makamlarının ve kurumlarının sosyal güvenlik alanında birbirlerine her türlü yardımı yapması ve gereken kolaylığı göstermesi; kişisel bilgilerin gizlenmesi ve verilerin korunması gibi eski Sözleşme ile sağlanmış olan prensipler, ya aynen muhafaza edilmek ya da daha da geliştirilmek suretiyle yeni Anlaşma ile de güvence altına alınmıştır” denildi.

Sosyal güvenlik hakkı genişletildi: İşçilerin yanında serbest çalışanlar ve kamu çalışanları da kapsama alındı

Eski anlaşmada sadece işçi statüsünde çalışan vatandaşlar Türkiye’de bulundukları sırada bağlı oldukları kurum adına sağlık yardımlarından yararlanırken, artık kendi adına ve bağımsız olarak çalışan Türk vatandaşlar ile kamu idarelerinde çalışan vatandaşlar da aynı haktan yararlanabilecek. Türkiye’de geçici olarak bulundukları sürede sağlık yardımından yararlanma süresi ise 45 günden 90 güne çıkarıldı.
Taşımacılık sektöründe çalışanlar içinse kara, hava, deniz ve demiryolları olarak ayrı ayrı belirtilmiştir. Ayrıca, bu sektörde bağımsız çalışanlar da anlaşmaya dahil edilmiş; 2006 tarihli ve 186 sayılı ILO Sözleşmesine atıfta bulunulmuştur.

Çocuk parasından yararlanma yaşı yükseltildi

Belçika’da sosyal güvenlik hizmetlerinden faydalanma hakkı olan Türk vatandaşlarının, Türkiye’de yaşayan çocuklarına yapılan çocuk parası yardımında da barem yükseltirilirken, satatü ayrımı kaldırılarak herkes tek tip çocuk parası yardımından faydalanması sağlandı. Çocuk parasından faydalanacak çocuk sayısı yine 4 çocukla sınırlandırılmıştır. Ancak, yardımlardan yararlanma yaşı 14’ten 18’e uzatılmış; eğitime devam halinde yine 25 yaşına kadar yararlanma hakkı korundu.

Hastalık ve annelik yardımları dışında 3. Ülkelerde çalışmaktan kaynaklı doğan haklar birleştirilebiliyor

Bir yardımın doğması, sürdürülmesi veya iyileştirilmesi için, anlaşma dahilinde olan üçüncü ülkede geçen hizmet sürelerinin birbiriyle çakışmaması kaydıyla, birleştirilmesi sağlanmış; aynı şekilde, anlaşma dahilindeki her ülke sigorta kurumlarınca ödenmekte olan veya ödenecek olan malullük, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile emeklilik veya yaşlılık ve ölüm nakdi yardımlarının, hastalık ve annelik hariç, üçüncü ülkede de ödenmesi imkanı getirilmiştir.

Geçici görevlendirmelerde sosyal güvenlik hakkından yararlanma süresi 5 yıl ile sınırlandırıldı

Eski anlaşmada Türkiye’de veya Belçika’da geçici görevlendirme süresi 24 ay ile sınırlandırılmış ve bunun istisnai olarak bir süre daha uzatılabileceği belirtilirken, yeni anlaşma ile 24 ayı ilk aşamada; 36 ayı da uzatma aşamasında olmak üzere geçici görev süresi azami 5 yıl ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca, üçüncü bir ülkeye geçici olarak gönderilen bir kişinin, buradan da anlaşmaya dahil diğer ülkelere geçici olarak gönderilebilmesine de imkan tanınıyor.

Yeni anlaşma ile elde edilen haklar nedeniyle vatandaşın uygulamada yapacakları değişmedi

1 Eylül 2018 tarihinden yürürlüğe giren anlaşma nedeniyle Türk kökenli Belçika vatandaşlarının şu aşamada herhangi bir şey yapmasına gerek olmadığı da kaydedildi. Vatandaşlar Türkiye’de herhangi bir sağlık hakkından yararlanmak için Belçika’daki sağlık yardım kurumlarından gerekli belegeleri alıp, ihtiyaç anında bu belgeleri Türkiye’deki Sosyal Sigortalar Kurumu’na vermek suretiyle sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek. İki ülke sağlık sigorta kurumları hesaplamaları kendi aralarında yapacaklar.

04/09/2018, Haber Merkezi