bir nesil için Etiket Arşivleri:

HAYMATLOS

Şahıs zamirlerinin en gereklisi ‘Birinci çoğul kişi’liksizliği Sosyal roller mucibince Eğreti hayaller silsilesinin O elim hüviyeti : Biz kimiz ?!..

Özdeşleştirmek

Hayata bakan pencereler insanoğlunun görüşünü kısıtlar. Algılama kabiliyetimiz bu gerçeğin ışığında kısıtlıdır. Bir olayı, gelişmeyi veya nesneyi; kısıtlı algılar çerçevesinde..