BIF baskani_ekrem Seker

İslami eğitimde uzmanlaşan bir kurum :Belçika İslam Federasyonu

2017 Yılı başından itibaren Belçika’daki Türk Sivil Toplum kuruluşlarının 2016 yılını nasıl geçirdikleri ve 2017 yılı için ne gibi planları olduğunu sorduğumuz çatı örgütlerimizden biri de Belçika İslam Federasyonu-BIF. BIF Başkanı Ekrem Şeker Binfikir okuyucuları için kurumsal çalışmalarını, amaçlarını, faaliyetlerini ve 2017 için projelerini anlattı:
Belçika İslam Federasyonu (BİF) kapsamlı bir şekilde dini, sosyal ve kültürel hizmetler veren İslami bir cemaattır. Bu bağlamda kuruluş Belçika’da bulunan 30 şubesiyle, İslam’ın öğrenilmesi, yaşanması, gelecek nesillere aktarılması ve İslam dininin tanıtılması ile bu dinin gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla çeşitli hizmetler sunar. BİF, toplumsal, kültürel ve siyasal alanlarda mensuplarını temsil eder, Müslümanların tüm meseleleriyle ilgilenir, hayat şartlarının düzeltilmesi ve temel haklarının korunması için gereken çalışmaları yapar.
BİF camilerde ya da cami dışında İslam din dersleri, dini eğitim ve irşad programları gerçekleştirir. İrşad programlarının da aktif görev yapabilecek gerekli vasıfları haiz imam ve hatiplerin yetiştirilmesi önem verilen hususlardandır. Bu doğrultuda aylık imam eğitimi kursları düzenlenir. Ayrıca sohbetler ve irşad panelleri imam-hatipler, önde gelen gençler veya alanında uzman kişilerin katılımıyla çeşitli isimler altında yetişkin erkek ve kadınlara, gençlere ve genç kızlara yönelik olarak düzenli bir şekilde yapılır. BİF her sene düzenlediği Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Yarışmaları ile birlikte Kur’an öğrenimini ve okunmasını teşvik eder.
BİF Avrupalı Müslümanların artık bu topraklarda kalıcı olduğu bilinci ile eğitim çalışmalarında kurumsallaşmaya büyük önem verir. Bu doğrultuda eğitim alanındaki mevcut kapasitenin artırılması, resmi okul ve anaokulu açma çalışmaları sürekli gündemde olan ve özenle takip edilen hususlardandır. Anaokulu, ilköğretim, lise eğitiminin yanı sıra İslami ilimlerin örgün eğitim içinde verildiği La Vertu ve İbn-i Sina İmam-Hatip lisesi eğitim kurumları ile önemli hizmetler verir. İlk ve ortaöğretime devam eden çocuklara ev ödevleri yardım kursları ile eğitimlerine destek olur. Tatil dönemini verimli şekilde değerlendirebilmeleri için tatil kursları düzenlenir. Bu kurslarda talebelere, temel dini bilgilerini geliştirirlerken dinlenip, çeşitli sosyal aktiviteler vesilesiyle eğlenebilecekleri bir ortam sunulur. Danışmanlık ve rehberlik hizmetleri uzmanların yardımı ile aile eğitimi kapsamında yürütülen bilgilendirme yönlendirme ve sorun çözmeye yönelik çalışmaların hedeflendiği projelerdendir. Temel Eğitim alanlarında hizmet sunan eğitimcilerin geliştirilmesi için hizmet içi eğitim kursları düzenlenir. Başta Kurân-i Kerîm , tefsir, hadis, fıkıh, Arapça, siyer gibi çeşitli naklî ilimlerin yanı sıra, sosyoloji ve eğitim bilimleri gibi aklı ilimlerle, ana dili eğitimini de barındıran İslami İlimler Kursları yetişkinler eğitimi alanında önemli bir çalışmadır.
Ortaöğretim çağındaki gençlere yönelik Yıldız Genç (erkeklere) ve Hilal Genç (kızlara) eğitim programı ile gelecekte teşkilatta görev alacak gençler yetiştirilir. Gençler, Kardeşlik Futbol Turnuvasında eğlenirken aynı zamanda kardeşçe bir ortamda yarışma imkanına kavuşurlar. Geniş kitlelere hitap eden anma programları ve gençlik şölenleri organize edilerek işe gençlerin kültürel gelişime katkıda bulunması hedeflenir. Şubelerde “Abi-Kardeş” ve “Abla-Kardeş” çalışmalarında üniversiteli abilerle ve ablalarla, ortaöğretim yaşındaki gençlere ;okul, aile, teşkilat çalışması, arkadaş ortamı gibi farklı konularda ihtiyaç duydukları ilgi doğrudan verilir.
Müslüman öğrencileri oldukları üniversitelerde bir araya getirerek, kardeşlik ve dayanışma içerisinde hareket etmelerini sağlamak, üniversitelilere yönelik yapılan çalışmaların temelini teşkil eder. Her sene “Study Day” adı altında sunulan danışmanlık hizmeti, geleceğin üniversitelilerinin sorunlarını dinlemek ve üniversite kurumuna attıkları ilk adımda kendilerine yardımcı olmak üzere oluşturulmuş bir çalışmadır. Özel eğitim projesi üniversitelilerin, üniversitede aldıkları eğitimin yanı sıra ilim, irfan ve hikmet kapısını aralamalarına yardımcı olacak bir talim ve terbiye programıdır. Üniversitelilerin özellikle kişilik gelişimini olumlu anlamda etkileyecek yerleri görmeleri ve bunlar üzerine düşünmeleri amacıyla, farklı şehir ve mekanlara yönelik geziler düzenlenir. Ailelerinden uzak şehirlerde üniversite tahsili gören öğrencilere üniversite evi ve yurt hizmeti sunularak dini ve kültürel hassasiyetle talebelik hayatlarını daha verimli hale getirmeleri amaçlanır.
BİF Belçika’daki Müslüman çatı kuruluşlarında ve farklı toplumsal platformda temsil edilir. Müslümanlar arası iletişimi güçlendirmek ve birlikte gündemi değerlendirmek amacıyla periyodik toplantılar yapılırken, kamu kuruluşları ile diyalog da yoğun bir şekilde yürütülür. Açık Cami Günü çalışması ve Buyrun, ben Müslümanım programları ile Müslümanların dünyaları içinde bulunan topluma tanıtılır.
Hac ve umre hizmetlerinin yanında, zekat ve fıtrenin planlı bir şekilde toplanabilmesi ve uygun yerlere dağıtılması için düzenli olarak her yıl organizasyon gerçekleştirilir. Müslümanları acılı gününde yalnız bırakmayan BİF, tüm resmi işlemlerin ve dini vecibelerin cenaze sahibi adına yürütüldüğü cenaze hizmetlerini yıllardır başarıyla sunmaktadır.
Yukarıda bahsi geçen çalışmalar 2016 yılında yürütülmüş olan çalışmalardır. Gelecek yıl da yine aynı çalışmaları ve toplumumuzun ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş yeni çalışmalar üretilerek hizmet verilecektir. Belçika’daki kuruluşumuzun ilk gününden itibaren toplumsal huzurun ve kardeşliğin inşası için çalıştığımız gibi, bundan sonraki yıllarda da aynı düsturu gözeteceğiz.
13/02/2017, Haber Merkezi